Architectuur

We bieden u een persoonlijke aanpak waarbij de raakvlakken tussen architect en opdrachtgever de basis vormen van een gepersonaliseerd voorontwerp.

Met vertrouwen en respect wordt geluisterd naar uw wensen waarbij de architect adviseert en een stap verder gaat door het ontwerp verder uit te werken met oog op functionaliteit, ecologie, leefbaarheid en comfort. Door gedreven studie en nauwe contacten met energiespecialisten geniet elk ontwerp bij aanvang een grote aandacht voor energiebesparende maatregelen en duurzame technieken en materialen. Het resultaat is een tijdloos architectuurontwerp die uw identiteit bevat maar een geheel vormt met hedendaagse ontwikkelingen in de bouwsector.

Via directe communicatie en gedetailleerde opvolging doorheen het gehele bouwproces wordt u bijgestaan in de realisatie van het bouwproject. Al bij de start van een projectidee bieden we u raad maar ook bij de afwerking wordt u bijgestaan met antwoorden in uw zoektocht naar materialen, textuur, kleur, details, lichtinval tot de sfeer juist zit.